Splošni pogoji poslovanja ter najema apartmajev

Veljavni od 1.3.2021

 • IDENTIFIKACIJA PRODAJALCA

Upravljalec nastanitev in ponudnik nastanitev je podjetje Agenija d.o.o (v nadaljevanju ponudnik).

Naziv podjetja: Agenija d.o.o.

Sedež podjetja: Borovška cesta 66, 4280 Kranjska Gora

ID za DDV: SI49890816

Matična številka: 3790703000

E-mail naslov: info@agenia.si

Spletna stran: www.agenia.si

Datum vpisa v sodni register: 26.8.2010

Številka transakcijskega računa: SI56 0700 0000 2951 412

 • OPREDELITEV POSLOVANJA

Agenija d.o.o. je podjetje za turistično oddajanje in upravljanje lastnih ter pogodbenih nepremičnin.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki pri podjetju Agenija d.o.o. opravi rezervacijo namestitve.

Kupec ob vsaki pisni ali ustni potrditvi rezervacije sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na naši spletni strani.

Delovni čas podjetja Agenija d.o.o. je vsak delovnik med 8. in 16. uro.

 • VSEBINA PONUDBE

Podjetje Agenija d.o.o. posluje izključno preko spleta in zato se ponudba spreminja pogosto in hitro.

Vse cene so objavljene v evrih (EUR) in veljajo do spremembe.

Podjetje Agenija d.o.o. je zavezanec za davek na dodano vrednost, zato je DDV že vključen v ceno objavljeno na spletni strani. Cene veljajo v trenutku oddaje rezervacije in nimajo naprej določene veljavnosti.

Fotografije namestitev in opisi so resnični, dopuščamo možnost napake pri vnosu podatkov.

Namestitvene enote so ustrezno kategorizirane v skladu z elektronskim sistemom kategorizacije nastanitvenih obratov Republike Slovenije.

Vsaka namestitev ima svoje karakteristike, v primeru nejasnosti pri opisu in fotografijah nas kontaktirajte na info@agenia.si.

 • POVPRAŠEVANJA

Vsa povpraševanje sprejemamo izključno na e-mail info@agenia.si. Vsako povpraševanje mora vsebovati temeljne kriterije in želje, po katerih vam bo ponudnik oblikoval ponudbo.

 • POTRDITEV REZERVACIJE

Kupec mora potrditev rezervacije podati pisno. Kontaktni podatki posredovani za rezervacijo, bodo uporabljeni izključno za medsebojno komunikacijo v vezi bivanja.

En teden pred prihodom bo kupec na e-mail, ki ga je podal ob rezervaciji, prejel podatke o namestitvi in zahtevo po vnosu podatkov o gostih, ki bodo bivali v namestitvi. Kupec je dolžan izpolniti podatke o gostih natančno in točno kot je zapisano v dokumentu, ki ga bo potnik uporabil na potovanju. Ponudnik bo ob prihodu v apartma vse goste prijavil v sistem policijske uprave. V kolikor kupec navede nepravilne podatke vseh gostov ali katerega od gostov ne prijavi, je kazensko odgovoren glede na Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16).

Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za namen prijave gostov.

Ponudnik posluje zgolj brezstično, kar pomeni da bo kupec v namestitev dostopal po navodilih, ki jih bo ponudnik poslal po vnosu osebnih podatkov.

Kupec lahko navodila za dostop uporablja zgolj v času bivanja v namestitvi.

Na dan pričetka rezervacije je bivanje mogoče začeti po 15. uri, na dan konca rezervacije je odhod iz namestitve je najkasneje do 10. ure. V primeru predčasnega prihoda ali kasnejšega odhoda iz namestitve, si ponudnik pridržuje pravico zaračunanja dodatnih stroškov.

 • PLAČILO

Plačilo rezervacije se izvrši z bančnim nakazilom v roku določenem na poslani rezervaciji.

 • SPREMEMBE IN ODPOVEDI PONUDNIKA

Ponudnik ima pravico predlagati spremembo namestitve oziroma odpoved namestitve, če pride do nepredvidljivih razmer, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih odstraniti.

 • SPREMEMBE IN ODPOVEDI KUPCA

Gost lahko spremeni rezervacijo, v kolikor se ponudnik s tem strinja. Sprememba se lahko nanaša na ime nosilca rezervacije, termin rezervacije, število oseb ter strukturo gostov.

V primeru odpovedi oziroma »no show« se plačilo pod nobenim pogojem ne vrača.

 • OBVEZNOSTI PONUDNIKA IN KUPCA

Ponudnik mora poskrbeti, da kupec pravočasno prejme navodila za dostop v nastanitev, da je nastanitev udobna in čista.

Kupec mora imeti s seboj veljavne potovalne dokumente in spoštovati pravila namestitve ter z namestitvijo ravnati kot dober gospodar.

 • ZAVAROVANJE

Kupec mora za svojo prtljago med bivanje skrbeti sam. Ponudnik ne nosi odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

 • REŠEVANJE PRITOŽB

Kupec ima pravico do pritožbe zaradi napačno objavljenih fotografij, netočnih podatkov o namestitvi, zaradi nečistoče ali nedelovanja inventarja.

Kupec se odreka pravici do pritožbe zaradi neugodnih vremenskih razmer, čistoče okolice, lokalni problemi z oskrbo vode, elektrike, prevelike gneče…

Pritožbo je potrebno pisno poslati na info@agenia.si v 24 urah od prihoda v namestitev. Ponudnik je dolžan odpraviti pomanjkljivosti, zamenjati namestitveno enoto ali opraviti delno povračilo. Najvišje izplačano povračilo po pritožbi je lahko le do višine vplačanega zneska.

 • PRISTOJNO SODIŠČE

Vsak morebitni spor bodo stranke poskušale rešiti sporazumno. V primeru, da stranke ne uspejo rešiti spora, je za reševanje pristojno sodišče v Kranju.

Splošni pogoji koriščenja darilnih bonov

Izdajatelj darilnega bona je Agenija d.o.o., Borovška cesta 66, 4280 Kranjska Gora

Darilni bon v njegovi vrednosti lahko uporabite za plačilo storitev navedenih na spletni strani izdajatelja bona do datuma veljavnosti. Storitev lahko koristite samo s predložitvijo originalnega darilnega bona v roku veljavnosti, ki je napisan na darilnem bonu.

Darilnega bona delno ali v celoti ni mogoče zamenjati za gotovino.

Bon je prenosljiv na drugo osebo, vendar zgolj z njegovo celotno vrednostjo.

V primeru, da je vrednost storitev in blaga večja od vrednosti darilnega bona, stranka doplača razliko izdajatelju. V primeru, da je nakup manjši od vrednosti darilnega bona, izdajatelj stranki ne vrača denarja.

V primeru, da je darilni bon ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki.

Ob uporabi darilnega bona morate predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne.

Splošni pogoji nagradne igre "darilni bon"

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “podarjamo darilni bon v vrednosti 200€ ” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje Agenija d.o.o.  v nadaljevanju “organizator”.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@agenia.si.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je pospešitev števila sledilcev na socialnem omrežju Instagram.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 21. 12. 2022 od objave nagradne igre do dne 28. 12. 2022 do 23:59 ure.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@agenia.si . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

 • Sledite profilu @agenia_apartments,
 • na objavi pusti komentar in označi 2 svoja prijatelja
 • na svoj story deli objavo profila @agenia_apartments.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran pa je lahko samo enkrat.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator po 1 dnevu po zaključku nagradne igre izbral enega zmagovalca, ki bo izžreban na podlagi računalniškega žrebanja.

 1. Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel predstavljen izdelek. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 200,00 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

 1. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Zmagovalec bo obveščen o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na zasebno sporočilo profila @agenia_apartments pošlje sporočilo s svojim e-mail naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Nagrajenci izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram.

   11. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

   12. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

  13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

podelitve nagrad,

objav posredovanih receptov in spremljajočih fotografij v skladu s temi pogoji.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

   14. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

   15. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.agenia.si

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Kranjska Gora, 21.12.2022